نقاشی پشت شیشه

نقاشی پشت شیشه

نقاشي پشت شيشه:

نقاشي پشت شيشه هنري وارداتي است، كه در دوره صفويه از اروپاي شرقي و هندوچين وارد ايران شده است. اين نوع نقاشي بر خلاف ديگر هنرها‌ي وارداتي، بلا فاصله بعد از ورود به كشور رنگ و بويي بومي به خود گرفت. در آثاري كه با اين تكنيك خلق شده اند، كمتر با نمونه هاي تقليدي از كار هاي مشابه غربي بر مي‌خوريم.

نقاشی پشت شیشه بر خلاف نقاشی معمولی کار آسانی نیست .زمانی که نقاش روی کاغذ و یا بوم نقاشی می کند به آنچه که انجام می دهد مسلط است و در پایان نیز به سادگی به قلم گیری می پردازد ولی در نقاشی پشت شیشه این روش به گونه ای دیگری انجام می پذیرد ، بدین معنی که قسمت‌های حساس پایانی در آغاز كار انجام می‌شود. ابتدا جزئیات و ظرایف كار انجام می شود و سپس به رنگ‌های اصلی و رنگ‌آمیزی زمینه پرداخته می‌شود. تفاوت عمده این هنر با دیگر گونه‌های نقاشی، حرکت و رنگ‌آمیزی از جزء به کل است، یعنی اول جزییات رنگ‌آمیزی می‌شوند و به ترتیب ادامه‌ و زمینه‌ کار.

 

نقاشی پشت شیشه