شیشه های بین کابینتی

شیشه های بین کابینتی

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC1

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي مسكوني، تجاري واداري، بوفه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكز ورزشي، پزشكي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC2‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ‌ها، بوفه و كافه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكز ورزشي، پزشكي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

*********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC3‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه و كافه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC4‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: فضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه‌ها و كافه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

***********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC5‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: فضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه‌ها و كافه رستورانهاي زنجيره اي (سنتي و مدرن)، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC6‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: فضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه‌ها و كافه رستورانهاي زنجيره اي (سنتي و مدرن)، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

**************************************************