جعبه های شیشه ای تیفانی

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب داربا نقش ویترای
کد محصول : TJ 1
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و برفی وفلز قلع
تعداد قطعات : 10 قطعه
حدود ابعاد : 13 در 13 و ارتفاع 13 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 3روز

**************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب داربا نقش ویترای
کد محصول : TJ 2
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 10 قطعه
حدود ابعاد : 13 در 24و ارتفاع 8 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

*********************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب داربا نقش ویترای
کد محصول : TJ 3
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 10 قطعه
حدود ابعاد : 13 در 13 و ارتفاع 13 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

******************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب دار برجستهبا نقش ویترای
کد محصول : TJ 4
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 14قطعه
حدود ابعاد : 13 در 13 و ارتفاع 9 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

****************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای شش ضلعی تیفانی درب دار
کد محصول : TJ 5
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 14قطعه
حدود ابعاد : هر ضلع 7.5 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

******************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای لوزی تیفانی درب دار
کد محصول : TJ 6
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 10قطعه
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

*****************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای هشت ضلعی تیفانی درب دارمنقوش
کد محصول : TJ 7
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 18قطعه
حدود ابعاد : ارتفاع 8 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

******************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای هشت ضلعی تیفانی درب دار
کد محصول : TJ 8
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 18قطعه
حدود ابعاد : هر ضلع 5 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

*************************************************

جعبه شیشه ای لوازم آرایش جعبه زینتی گل

نام محصول :جعبه شیشه ای هشت ضلعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 9

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 10قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

******************************************************

جعبه تیفانی جعبه شیشه ای تیفانی

نام محصول :جعبه تقسیم سه تایی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 10

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 8قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

**************************************************

نام محصول :جعبه هشت ضلعی کشیده تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 11

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 10قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

************************************************

نام محصول :جعبه مربعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 12

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 6قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

******************************************************

نام محصول :جعبه مربعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 13

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 6قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

****************************************************

نام محصول :جعبه شش ضلعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 14

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 8قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

***************************************************

نام محصول :ظرف لوازم ارایش

کد محصول : TJ 15

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 10قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

*************************************************

نام محصول :ظرف لوازم ارایش

کد محصول : TJ 16

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 13قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

شیشه های بین کابینتی

شیشه های بین کابینتی

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC1

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي مسكوني، تجاري واداري، بوفه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكز ورزشي، پزشكي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC2‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ‌ها، بوفه و كافه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكز ورزشي، پزشكي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

*********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC3‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه و كافه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC4‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: فضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه‌ها و كافه رستورانهاي سنتي و مدرن، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

***********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC5‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: فضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه‌ها و كافه رستورانهاي زنجيره اي (سنتي و مدرن)، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه بين كابينتي:

نام محصول: شيشه بين كابينتي

كد محصول:GC6‌

مشخصات محصول: شيشه رنگي بين كابينتي

ابعاد: براساس ابعاد

موارد كاربرد: فضا‌هاي داخلي بين كابينتي آشپزخانه‌ها‌ي واحدهاي تجاري واداري، مسكوني، كافي شاپ‌ها، بوفه‌ها و كافه رستورانهاي زنجيره اي (سنتي و مدرن)، كانتين مراكزوباشگاههاي ورزشي، مراكز پزشكي و آزمايشگاهي، و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف

**************************************************

شیشه تزئینی فیوز گلاس

شیشه تزئینی فیوز گلاس

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني فيوزگلاس:

نام محصول: شيشه فيوزگلاس نورگير

كد محصول:GF1

مشخصات محصول: شيشه فيوزگلاس نورگير

ابعاد:30*70سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي، نورگير مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني فيوزگلاس:

نام محصول: شيشه فيوزگلاس طرح پنجره سنتي

كد محصول:GF2

مشخصات محصول: شيشه فيوزگلاس شيشه رنگي سنتي

ابعاد:100*140سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي، نورگير مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، رستورانهاي سنتي، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني فيوزگلاس:

نام محصول: شيشه فيوزگلاس طرح پنجره سنتي

كد محصول:GF3

مشخصات محصول: شيشه فيوزگلاس شيشه رنگي سنتي

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي، نورگير مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، رستورانهاي سنتي، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************

شیشه تراش دار برجسته

شیشه تراش دار برجسته

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني تراش دار برجسته:

نام محصول: شيشه تراش دار درب

كد محصول:GD1

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*90سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD2

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*90سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

***********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD3

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

***********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD4

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:55*170سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ‌ها، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روزكاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD5

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************

شیشه های نئون لایت

شیشه های نئون لایت

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه شيشه نئون لايت :

نام محصول: شيشه درب، طرح موج

كد محصول: GNL1

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:30*140سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

***************************************************

شيشه تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزييني نئون لايت:

نام محصول: شيشه نئون لايت  طرح مزرعه

كد محصول:GNL2

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:40*120سانتيمتر

موارد كاربرد: درمحيط هاي داخلي و خارجي مجتمع هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه تزئيني نئون لايت:

نام محصول: شيشه نئون لايت  طرح كوبيسم

كد محصول:GNL3

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:40*90سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

******************************************************

شیشه طرح استین گلاس

شیشه طرح استین گلاس

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه طرح فرفوژه

كد محصول:GPS1

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، داري، فروشگاه‌ها، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه طرح فرفوژه

كد محصول:GPS1

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، داري، فروشگاه‌ها، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه سقف كاذب طرح استين لوتوس

كد محصول:GPS3

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:100*250 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، فروشگاه‌ها، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: دوهفته كاري

قيمت: حدود قيمت 1،500،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه طرح استين گلاس

كد محصول:GPS4

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، فروشگاه‌ها، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ومراكز تفريحي، تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: دوهفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه سقف كاذب، طرح استين مدل كلاسيك

كد محصول:GPS5

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*140 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، فروشگاه‌ها، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 500،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*******************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه سقف كاذب، طرح استين مدل كلاسيك بزرگ

كد محصول:GPS6

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:400*250 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه درب، طرح استين مدل ساده كلاسيك

كد محصول:GPS7

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:30*140سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

************************************************

شیشه های تزئینی طرح دار

شیشه های تزئینی طرح دار

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح كليسايي

كد محصول:GP1

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح كليسايي

كد محصول:GP2

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:30*200 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي وديوارهاي با ارتفاع بالا جهت نورگير در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 500،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*************************************************

 

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح مراكشي

كد محصول:GP3

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي سقف كاذب

ابعاد:50*50 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و سقف كاذب جهت نورگير در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 150،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

***************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح سنتي – اسلامي

كد محصول:GP4

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:80*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 600،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP5

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:40*80 سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

**************************************************

شيشه تزییني و رنگی طرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP6

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي سقف كاذب

ابعاد:40*80 سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

****************************************

شيشه هاي تزئيني و طرح دار:

 • شيشه رنگی طرح دار:

نام محصول: شيشه درب طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP7

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي درب

ابعاد:50*120سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 450،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

**********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه پنجره طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP8

مشخصات محصول: شيشه طرح دار پنجره رنگي

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 7روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

 • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه درب طرح كوبيسم

كد محصول:GP9

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي درب

ابعاد:50*80سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي زيبا، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 7روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

**********************************************

شیشه های دکوراتیو تزئینی

شیشه های دکوراتیو تزئینی

شيشه هاي دکوراتیو تزئیني:

شيشه هاي تزييني به شيشه هايي گفته مي شود، كه داراي نقش و طرح‌هاي مختلف است كه با تكنيكهاي مختلف بر روي آن كار مي‌شود.

شيشه‌هاي طرح‌دار يكي از تاثير‌گذار ترين عوامل در زيبايي بصري در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

شیشه های طرح دار و مدل دار ساختمانی برای درب و پنجره و سقف و تزئینی