سقف شیشه ای ویترای

سقف شیشه ای ویترای

نام محصول :نورگیرهای سقفی ویترای

کد محصول : VF1

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

نوع طرح : نقوش سنتی و ترمه

ابعاد : 140 * 60 سانتی متر

موارد کاربرد: نورگیرها وسقف مسطح فضاهای مختلف

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

****************************************************

?

نام محصول :نورگیرهای سقفی ویترای

کد محصول : VF2

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

نوع طرح : نقش ماهی و نیلوفر ابی

ابعاد : 90 * 90 سانتی متر

موارد کاربرد: نورگیرها وسقف فضاهای مختلف

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

**************************************************

نام محصول :نورگیرهای سقفی ویترای برای سقفهای دایره ای

کد محصول : VF3

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

نوع طرح : نقوش سنتی و گل

ابعاد : قطر 80 سانتی متر

موارد کاربرد: نورگیرها وسقف فضاهای مختلف

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************

آباژور ویترای

آباژور ویترای

نام محصول : آباژور های شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 1

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب میباشد.

نوع طرح : نقوش هندسی واستفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: آباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

 

نام محصول : اباژور های شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 2

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : ابگز میباشد.

استفاده از خمیرهای رنگی و رنگهای متنوع

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول : اباژور های شیشه ای ویترای تک رنگ

کد محصول : VA 3

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : نقوش هندسی واستفاده از خمیر مشکی و رنگ قرمز

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************************

نام محصول : اباژور های شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 4

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ابگز میباشد.

نوع طرح : نقوش سنتی واستفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : بزرگ میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************************

نام محصول : اباژور های شیشه ای ویترای دو رنگ

کد محصول : VA 5

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : نقش گل سه پر واستفاده از خمیر مشکی و رنگ قرمز و سبز

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : بزرگ میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 6

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : نقش شمسه واستفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : بزرگ میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 7

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ابگز میباشد.

نوع طرح : گل رز واستفاده از خمیر مشکی و رنگهای صورتی با سایه روشن

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : بزرگ میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 8

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ابگز میباشد.

نوع طرح : گل رز واستفاده از خمیرابی فیروزه ای و رنگهایابیفیروزه ای

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : متوسط  میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 9

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : سنگی واستفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : بزرگ میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 10

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : شمسه و نقوش درهای ارسی واستفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : بزرگ میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 11

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : نقوش هندسیواستفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : متوسط میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 12

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب شیشه ای در سه سایز بزرگ، متوسط، کوچک

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : نقش اسپیرال و گل سه پرواستفاده از خمیرهای رنگی و رنگهای متنوع

ارتفاع پایه : 35 سانتی متر و اندازه حباب : متوسط میباشد

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول : اباژورهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VA 13

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی لاله های شیشه ای

پایه اباژورها از جنس چوب و نوع حباب : شیشه ساده میباشد.

نوع طرح : نقوش هندسیواستفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

قابل شست و شو و مقاوم در برابر نور

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، فضاهای سنتی، هتل و رستورانها و….

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : آباژورهای شیشه ای

کد محصول : VA 14

مشخصات محصول : اباژور تمام شیشه ای

پایه اباژور ازقطعات شیشه ای ، نوع حباب: حباب شیار دار به رنگ شامپاینی

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، و….

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

ظروف ویترای

ظروف ویترای

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 1

مشخصات محصول : جام شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر مشکی و رنگ قرمز

نوع طرح : نقوش شمسه و طاقی منحنی

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 7 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول : ظرف شیشه ای با نقاشی ویترای

کد محصول : VZ 2

مشخصات محصول : گیلاس های شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر طلایی و رنگ قرمز

نوع طرح : نقش گل رز

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 4 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 3

مشخصات محصول : گیلاس های شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر طلایی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش گل رز

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 6 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 4

مشخصات محصول : گلدانهای مکعبی شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش پرنده

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 10 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 5

مشخصات محصول : گلدانهایشیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیرطلایی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 7 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نقاشی ویترای

نقاشی ویترای

 

نام محصول : نقاشی شیشه ای تزئینی ویترای

کد محصول : VP 1

مشخصات محصول : استفاده از خمیرهای رنگی و مشکی با رنگهای متنوع و درخشان

قابل شست و شو

موارد کاربرد: نقاشی روی دیوارها و جداکننده های شیشه ای، استفاده جهت درب کمد و قفسه و پارتیشن و……

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************************

نام محصول : نقاشی شیشه ای ویترای

کد محصول : VP 2

مشخصات محصول : استفاده از خمیرهای رنگی و مشکی با رنگهای متنوع و درخشان

قابل شست و شو

موارد کاربرد: نقاشی روی دیوارها و جداکننده های شیشه ای، استفاده جهت درب کمد و قفسه و پارتیشن و……

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : نقاشی شیشه ای تزئینی ویترای

کد محصول : VP 3

مشخصات محصول : استفاده از خمیرهای رنگی و مشکی با رنگهای متنوع و درخشان و سایه روشن

قابل شست و شو

موارد کاربرد: نقاشی روی دیوارها و جداکننده های شیشه ای، استفاده جهت درب کمد و قفسه و پارتیشن و……

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

نام محصول : نقاشی شیشه ای تزئینی ویترای طرح طاووس

کد محصول : VP 4

مشخصات محصول : استفاده از خمیرهای رنگی و مشکی با رنگهای متنوع و درخشان و سایه روشن

قابل شست و شو

موارد کاربرد: نقاشی روی دیوارها و جداکننده های شیشه ای، استفاده جهت درب کمد و قفسه و پارتیشن و…….

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************

نام محصول : نقاشی ویترای طرح منظره

کد محصول : VP 5

مشخصات محصول : استفاده از خمیرهای رنگی و مشکی با رنگهای متنوع و درخشان و سایه روشن

قابل شست و شو

موارد کاربرد: نقاشی روی دیوارها و جداکننده های شیشه ای،استفاده جهت درب کمد و قفسه و پارتیشن و…….

زمان سفارش : 18 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به ابعاد کار و نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

شمعدان شیشه ای ویترای

شمعدان شیشه ای ویترای

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 1

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب های شیشه ای در اندازه های مختلف بزرگ، متوسط و کوچک

استفاده از خمیرهای رنگی و رنگهای متنوع

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : شمعدان شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 2

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب های شیشه ای در اندازه های مختلف بزرگ، متوسط و کوچک

استفاده از خمیرهای رنگی و رنگهای متنوع

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 3

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب های شیشه ای در اندازه های مختلف بزرگ، متوسط و کوچک

استفاده از خمیرطلایی و رنگ سبز

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 4

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ترانسفر روی حباب شیشه ای و پرکردن داخل شیشه با شمع ژله ای

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 5

مشخصات محصول : شمعدان تک وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش شمسه و گره چینی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 6

مشخصات محصول : شمعدان چهار وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : شمعدان تزیینی ویترای

کد محصول : VC7

مشخصات محصول : شمعدان تک وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی واجرای بافت ترک روی شیشه

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

 

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تزئینی ویترای

کد محصول : VC8

مشخصات محصول : شمعدان سه وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش ماهی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC9

مشخصات محصول : شمعدان شش وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی و اجرای بافت ترک روی شیشه

ابعاد: 7 * 40 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC10

مشخصات محصول : شمعدان سه وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 11

مشخصات محصول : شمعدانپنج وارمری

استفاده از خمیر نقره ای و رنگ ابی فیروزه ای

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 12

مشخصات محصول : شمعدانتک وارمری

استفاده از خمیر مشکی و اجرای بافت ترک روی شیشه

نوع طرح : نقوش سنتی

ابعاد : 6*6 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 13

مشخصات محصول : شمعدانتک وارمری

استفاده از خمیر مشکی

نوع طرح : نقوش سنتی

ابعاد : 8*8 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

 

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای – چوبی تزئینی

کد محصول : VC 14

مشخصات محصول : شمعدان پایه دار با لاله شیشه ای و بدون لاله با شمع

جنس پایه از چوب میباشد

ارتفاع : 33 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو پایه دار

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

*****************************************

 

 

آیینه های ویترای

آیینه های ویترای

نام محصول : آیینه های ویترای

کد محصول : VM 1

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی با قاب چوبی

ابعاد : 45* 45 سانتی متر و ابعاد ایینه : 18*18 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : آیینه با طراحی ویترای

کد محصول : VM 2

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی با قاب چوبی

ابعاد : 30 * 40 سانتی متر و ابعاد ایینه : 23*16 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : آینه های ویترای

کد محصول : VM 3

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر نقره ای و رنگ ابی فیروزه ای و ایجاد بافتهای خاص روی شیشه

نوع طرح : نقوش مختلف با قاب چوبی

ابعاد : 25* 35 سانتی متر و ابعاد ایینه : 16*16 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول :آیینه با طرح ویترای

کد محصول : VM 4

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی گره چینی با قاب چوبی

ابعاد : 30 * 18 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نام محصول : آینه های ویترای

کد محصول : VM 5

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی وهندسی با قاب چوبی

ابعاد : 32 * 32 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************

نام محصول : آینه های ویترای

کد محصول : VM 6

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر نقره ای و رنگ صورتی و ایجاد بافتهای خاص روی شیشه

نوع طرح : نقوش مختلف با قاب چوبی

ابعاد : 26* 30 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

 

نام محصول : آینه های دکوراتیو با طرح سنتی ویترای

کد محصول : VM 7

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

نوع طرح : نقاشی قاجاری با قاب چوبی

ابعاد : 82* 35 سانتی متر و ابعاد ایینه ها : 16 * 30 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************************

پنجره های ویترای

پنجره های ویترای

نام محصول : پنجره های شیشه ای ویترای

کد محصول : VW 1

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی

ابعاد : 80*140 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************

نام محصول : پنجره شیشه ای ویترای

کد محصول : VW2

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی

ابعاد : 95* 50 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 18 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************

نام محصول : پنجره های شیشه ای ویترای

کد محصول : VW3

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی، فضای داخلی لابی

ابعاد : 110* 60 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 18 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

نام محصول : پنجره های شیشه ای ویترای

کد محصول : VW4

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی

ابعاد : 150* 100 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : پنجره های ویترای

کد محصول : VW5

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی

ابعاد : 70* 130 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : پنجره های شیشه ای ویترای

کد محصول : VW6

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی سه لنگه

منظره درختان با استفاده از تکنیک سایه روشن روی شیشه برفی

ابعاد شیشه وسطی : 100 *70 سانتی متر و ابعاد شیشه های کناری : 100* 35 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نام محصول : پنجره های شیشه ای ویترای

کد محصول : VW7

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی

ابعاد : 110 * 55 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : پنجره شیشه ویترای

کد محصول : VW8

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

شیشه داخل قاب چوبی سه لنگه

منظره درختان با استفاده از تکنیک سایه روشن روی شیشه برفی

ابعاد شیشه وسطی : 110 *50 سانتی متر و ابعاد شیشه های کناری : 110* 40 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول : پنجره های شیشه ای ویترای

کد محصول : VW9

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

استفاده از خمیر طلایی رنگ و سایه روشن با رنگهای زرد و نارنجی

منظره درخت انتزاعی با استفاده از تکنیک سایه روشن روی شیشه برفی

ابعاد شیشه وسطی : 30 *100 سانتی متر

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

شیشه های تزئینی ویترای

شیشه های تزئینی ویترای

شیشه های تزیینی ویترای Vitray Decorative glass

ویترای ، هنر نقش و رنگ روی شیشه است . با توجه به موقعیت هر فضا ، در معماری داخلی و خارجی ، میتوان از شیشه های منقوش همراه با رنگهای زیبا  استفاده کرد به طوری که با به کارگیری این شیشه ها فضا را به گونه ای متفاوت ، منحصر به فرد و سحر امیز کرد. هنر نقاشی روی شیشه از دیرباز در معماری ایرانی جایگاهی ویژه داشته است.

روش کار به این ترتیب است که با یک ماده خمیری شکل ، نقوشی روی شیشه پیاده میشود و سپس با رنگهای زیبا و درخشان و متنوع ، ان نقوش ، رنگ میشوند.

با این تکنیک میتوان دکوراتیوهای زیبایی خلق کرد همچون  اباژور و لوسترهای شیشه ای ، ایینه و شمعدان ،  پارتیشن ، نقاشی برای فضاهای مختلف ، سقفهای مسطح و همچنین بر روی  دربها و پنجره ها، نیز میتوان این تکنیک را اجرا کرد.

شیشه های ویترای با طرح طبیعت و برگ

 

شیشه های ویترای با طرح و نقاشی سنتی بر روی پنجره
شیشه ویترای کار بر روی شیشه های پنجره سقف و سقفی

 

شیشه های نقاشی شده ویترای با طرح های طبیعت و درخت و گل و گیاه
شیشه های سنتی ویترای با طرح های اصیل