شیشه تزئینی فیوز گلاس

شیشه تزئینی فیوز گلاس

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني فيوزگلاس:

نام محصول: شيشه فيوزگلاس نورگير

كد محصول:GF1

مشخصات محصول: شيشه فيوزگلاس نورگير

ابعاد:30*70سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي، نورگير مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني فيوزگلاس:

نام محصول: شيشه فيوزگلاس طرح پنجره سنتي

كد محصول:GF2

مشخصات محصول: شيشه فيوزگلاس شيشه رنگي سنتي

ابعاد:100*140سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي، نورگير مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، رستورانهاي سنتي، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني فيوزگلاس:

نام محصول: شيشه فيوزگلاس طرح پنجره سنتي

كد محصول:GF3

مشخصات محصول: شيشه فيوزگلاس شيشه رنگي سنتي

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي، نورگير مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، رستورانهاي سنتي، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************