شیشه های تزئینی طرح دار

شیشه های تزئینی طرح دار

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح كليسايي

كد محصول:GP1

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح كليسايي

كد محصول:GP2

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:30*200 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي وديوارهاي با ارتفاع بالا جهت نورگير در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 500،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*************************************************

 

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح مراكشي

كد محصول:GP3

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي سقف كاذب

ابعاد:50*50 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و سقف كاذب جهت نورگير در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 150،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

***************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح سنتي – اسلامي

كد محصول:GP4

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:80*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 600،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP5

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:40*80 سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

**************************************************

شيشه تزییني و رنگی طرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP6

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي سقف كاذب

ابعاد:40*80 سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

****************************************

شيشه هاي تزئيني و طرح دار:

  • شيشه رنگی طرح دار:

نام محصول: شيشه درب طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP7

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي درب

ابعاد:50*120سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: حدود قيمت 450،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

**********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه پنجره طرح سنتي ايراني

كد محصول:GP8

مشخصات محصول: شيشه طرح دار پنجره رنگي

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي آرام، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها، قهوه خانه هاي سنتي و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 7روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

*************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح دار:

نام محصول: شيشه درب طرح كوبيسم

كد محصول:GP9

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي درب

ابعاد:50*80سانتيمتر

موارد كاربرد: جهت ايجاد محيطي زيبا، جذاب و دلپذيردر فضاهاي داخلي و در محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، سالنها ورستوران هاي سنتي وكافي شاپ ها و تالارهاي مجلل پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 7روز كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در طرح ها و ابعاد مختلف

**********************************************