شیشه تراش دار برجسته

شیشه تراش دار برجسته

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني تراش دار برجسته:

نام محصول: شيشه تراش دار درب

كد محصول:GD1

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*90سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD2

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*90سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

***********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD3

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

***********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD4

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:55*170سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ‌ها، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روزكاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه تزئيني تراشدار برجسته:

نام محصول: شيشه تراشدار درب

كد محصول:GD5

مشخصات محصول: شيشه تراشدار وطرح دار

ابعاد:40*100سانتيمتر

موارد كاربرد: درفضا‌هاي داخلي و خارجي مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري واداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 10روز كاري

قيمت: لطفا جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************