سقف شیشه ای ویترای

سقف شیشه ای ویترای

نام محصول :نورگیرهای سقفی ویترای

کد محصول : VF1

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

نوع طرح : نقوش سنتی و ترمه

ابعاد : 140 * 60 سانتی متر

موارد کاربرد: نورگیرها وسقف مسطح فضاهای مختلف

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

****************************************************

?

نام محصول :نورگیرهای سقفی ویترای

کد محصول : VF2

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

نوع طرح : نقش ماهی و نیلوفر ابی

ابعاد : 90 * 90 سانتی متر

موارد کاربرد: نورگیرها وسقف فضاهای مختلف

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

**************************************************

نام محصول :نورگیرهای سقفی ویترای برای سقفهای دایره ای

کد محصول : VF3

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

مقاوم در برابر نور و شست و شو

نوع طرح : نقوش سنتی و گل

ابعاد : قطر 80 سانتی متر

موارد کاربرد: نورگیرها وسقف فضاهای مختلف

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به نوع طرح (پر نقش یا کم نقش بودن طرح ) متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************