شمعدان شیشه ای ویترای

شمعدان شیشه ای ویترای

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 1

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب های شیشه ای در اندازه های مختلف بزرگ، متوسط و کوچک

استفاده از خمیرهای رنگی و رنگهای متنوع

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : شمعدان شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 2

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب های شیشه ای در اندازه های مختلف بزرگ، متوسط و کوچک

استفاده از خمیرهای رنگی و رنگهای متنوع

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 3

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ویترای روی حباب های شیشه ای در اندازه های مختلف بزرگ، متوسط و کوچک

استفاده از خمیرطلایی و رنگ سبز

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 4

مشخصات محصول : اجرای تکنیک ترانسفر روی حباب شیشه ای و پرکردن داخل شیشه با شمع ژله ای

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 5

مشخصات محصول : شمعدان تک وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش شمسه و گره چینی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 6

مشخصات محصول : شمعدان چهار وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : شمعدان تزیینی ویترای

کد محصول : VC7

مشخصات محصول : شمعدان تک وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی واجرای بافت ترک روی شیشه

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

 

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تزئینی ویترای

کد محصول : VC8

مشخصات محصول : شمعدان سه وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش ماهی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC9

مشخصات محصول : شمعدان شش وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی و اجرای بافت ترک روی شیشه

ابعاد: 7 * 40 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC10

مشخصات محصول : شمعدان سه وارمری

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 11

مشخصات محصول : شمعدانپنج وارمری

استفاده از خمیر نقره ای و رنگ ابی فیروزه ای

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 12

مشخصات محصول : شمعدانتک وارمری

استفاده از خمیر مشکی و اجرای بافت ترک روی شیشه

نوع طرح : نقوش سنتی

ابعاد : 6*6 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای ویترای

کد محصول : VC 13

مشخصات محصول : شمعدانتک وارمری

استفاده از خمیر مشکی

نوع طرح : نقوش سنتی

ابعاد : 8*8 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

 

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای – چوبی تزئینی

کد محصول : VC 14

مشخصات محصول : شمعدان پایه دار با لاله شیشه ای و بدون لاله با شمع

جنس پایه از چوب میباشد

ارتفاع : 33 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو پایه دار

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

*****************************************