نقاشی پشت شیشه

نقاشی پشت شیشه

نقاشي پشت شيشه:

نقاشي پشت شيشه هنري وارداتي است، كه در دوره صفويه از اروپاي شرقي و هندوچين وارد ايران شده است. اين نوع نقاشي بر خلاف ديگر هنرها‌ي وارداتي، بلا فاصله بعد از ورود به كشور رنگ و بويي بومي به خود گرفت. در آثاري كه با اين تكنيك خلق شده اند، كمتر با نمونه هاي تقليدي از كار هاي مشابه غربي بر مي‌خوريم.

نقاشی پشت شیشه بر خلاف نقاشی معمولی کار آسانی نیست .زمانی که نقاش روی کاغذ و یا بوم نقاشی می کند به آنچه که انجام می دهد مسلط است و در پایان نیز به سادگی به قلم گیری می پردازد ولی در نقاشی پشت شیشه این روش به گونه ای دیگری انجام می پذیرد ، بدین معنی که قسمت‌های حساس پایانی در آغاز كار انجام می‌شود. ابتدا جزئیات و ظرایف كار انجام می شود و سپس به رنگ‌های اصلی و رنگ‌آمیزی زمینه پرداخته می‌شود. تفاوت عمده این هنر با دیگر گونه‌های نقاشی، حرکت و رنگ‌آمیزی از جزء به کل است، یعنی اول جزییات رنگ‌آمیزی می‌شوند و به ترتیب ادامه‌ و زمینه‌ کار.

 

نقاشی پشت شیشه

*******************************************

 

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت شيشه:

نام محصول: نقاشي پشت شيشه طرح سنتي واسليمي  ………

كد محصول:UGP 06

مشخصات محصول: تابلوي نقاشي پشت شيشه طرح سنتي واسليمي با رنگ روغن

ابعاد:60*60سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 15 روز كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*******************************************

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت شيشه:

نام محصول: نقاشي پشت شيشه طرح گل و مرغ 4 ………

كد محصول:UGP 07

مشخصات محصول: تابلوي نقاشي پشت شيشه طرح گل و مرغ 4

ابعاد:18*90سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 15 روز كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

********************************************

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت شيشه:

نام محصول: تابلو نقاشي پشت شيشه طرح گل و مرغ 3 ………

كد محصول:UGP 05

مشخصات محصول: نقاشي پشت شيشه طرح گل و مرغ 3 با رنگ روغن

ابعاد:18*80سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 15 روز كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

***********************************************

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت آينه:

نام محصول: نقاشي پشت آينه طرح  حاشيه ………

كد محصول:UGP 01

مشخصات محصول: نقاشي پشت آينه حاشيه طرح گل

ابعاد:40*70سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 15 روز كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

******************************************

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت شيشه:

نام محصول: تابلوي نقاشي پشت شيشه طرح داستانهاي شاهنامه ………

كد محصول:UGP 02

مشخصات محصول: نقاشي پشت شيشه با رنگ روغن

ابعاد:40*70سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 2ماه كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت آينه:

نام محصول: آينه درب طرح گل و مرغ 1 ………

كد محصول:UGP 03

مشخصات محصول: نقاشي پشت آينه طرح گل و مرغ 1 با رنگ روغن

ابعاد:18*90سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 15 روز كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت آينه:

نام محصول: آينه درب طرح گل و مرغ 2 ………

كد محصول:UGP 04

مشخصات محصول: نقاشي پشت آينه طرح گل و مرغ 2 با رنگ روغن

ابعاد:18*90سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 15 روز كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*************************************************

نقاشي پشت شيشه:

  • نقاشي پشت آينه:

نام محصول: نقاشي پشت آينه دكوري طرح گل و مرغ 5 ………

كد محصول:UGP 08

مشخصات محصول: نقاشي پشت آينه دكوري طرح گل و مرغ 5

ابعاد:18*90سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي سنتي، سالنها ومحيط هاي خاص، مكانهاي فرهنگي، مسكوني، تجاري، اداري، سالنهای مجلل، آتلیه ها و تالارهاي لوكس پذيرايي وكافي شاپ، رستورانهاي سنتي، قهوه خانه هاي سنتي، دكورهاي سنتي، ديزاين ايراني، هتلها، مراكز گردشگري، و صنايع دستي ايراني، مكانهاي با فضا و طراحي ايراني، محيط هاي با سبك قاجار، ايران قديم، تهران قديم مراكز و اقامتگاههاي توريستي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: 15 روز كاري

جهت سفارش با مدیر فروش هماهنگ نمایید.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف