آیینه های ویترای

آیینه های ویترای

نام محصول : آیینه های ویترای

کد محصول : VM 1

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی با قاب چوبی

ابعاد : 45* 45 سانتی متر و ابعاد ایینه : 18*18 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : آیینه با طراحی ویترای

کد محصول : VM 2

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی با قاب چوبی

ابعاد : 30 * 40 سانتی متر و ابعاد ایینه : 23*16 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : آینه های ویترای

کد محصول : VM 3

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر نقره ای و رنگ ابی فیروزه ای و ایجاد بافتهای خاص روی شیشه

نوع طرح : نقوش مختلف با قاب چوبی

ابعاد : 25* 35 سانتی متر و ابعاد ایینه : 16*16 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول :آیینه با طرح ویترای

کد محصول : VM 4

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی گره چینی با قاب چوبی

ابعاد : 30 * 18 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نام محصول : آینه های ویترای

کد محصول : VM 5

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی وهندسی با قاب چوبی

ابعاد : 32 * 32 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************

نام محصول : آینه های ویترای

کد محصول : VM 6

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

استفاده از خمیر نقره ای و رنگ صورتی و ایجاد بافتهای خاص روی شیشه

نوع طرح : نقوش مختلف با قاب چوبی

ابعاد : 26* 30 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

 

نام محصول : آینه های دکوراتیو با طرح سنتی ویترای

کد محصول : VM 7

مشخصات محصول : استفاده از خمیر مخصوص و رنگهای دست ساز

نوع طرح : نقاشی قاجاری با قاب چوبی

ابعاد : 82* 35 سانتی متر و ابعاد ایینه ها : 16 * 30 سانتی متر

موارد کاربرد: ایینه های مختلف جهت نصب در سالن پذیرایی، اتاق خواب، سالنهای زیبایی و ……

زمان سفارش : 15 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************************