شیشه طرح استین گلاس

شیشه طرح استین گلاس

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه طرح فرفوژه

كد محصول:GPS1

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، داري، فروشگاه‌ها، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه طرح فرفوژه

كد محصول:GPS1

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، داري، فروشگاه‌ها، سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه سقف كاذب طرح استين لوتوس

كد محصول:GPS3

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:100*250 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، فروشگاه‌ها، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها و تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: دوهفته كاري

قيمت: حدود قيمت 1،500،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**********************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه طرح استين گلاس

كد محصول:GPS4

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*100 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، فروشگاه‌ها، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ومراكز تفريحي، تالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: دوهفته كاري

قيمت: حدود قيمت 400،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

**************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه سقف كاذب، طرح استين مدل كلاسيك

كد محصول:GPS5

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:50*140 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، فروشگاه‌ها، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: حدود قيمت 500،000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

*******************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه سقف كاذب، طرح استين مدل كلاسيك بزرگ

كد محصول:GPS6

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:400*250 سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

************************************************

شيشه هاي تزئيني وطرح دار:

  • شيشه طرح استين گلاس:

نام محصول: شيشه درب، طرح استين مدل ساده كلاسيك

كد محصول:GPS7

مشخصات محصول: شيشه طرح دار رنگي

ابعاد:30*140سانتيمتر

موارد كاربرد: در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني، تجاري، اداري، كافي شاپ، مراكز ورزشي، پزشكي، لابي سالنها ي پذيرايي، مراكز تفريحي، وتالارهاي لوكس پذيرايي و… مي‌باشد.

 

زمان سفارش: يك هفته كاري

قيمت: جهت هماهنگي با مدير فروش آقاي مسعودزاده تماس بگيريد.

قابل سفارش در ابعاد و طرح هاي مختلف

************************************************