لوستر های تیفانی

لوستر های تیفانی

نام محصول :اویز و لوستر سقفی شیشه تیفانی

کد محصول : TL1

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول :آویز و لوستر شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TL 3

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

 

نام محصول :لوستر سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TL 4

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

اویز سقفی چهار وجهی

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 25 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

 

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TL 5

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

اویز سقفی با شیشه های رنگی و طرحهای مختلف

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 23 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

نام محصول :آویز تیفانی

کد محصول :  TL 6

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای با طرح تیفانی

کد محصول :  TL 7

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************